10. březen 2021 800 hor

UNCE - Univerzitní výzkumná centra

Soutěž Univerzitních výzkumných center (UNCE) je zaměřena především na podporu mladých perspektivních akademických a vědeckých pracovníků v rámci nejkvalitnějších skupin základního výzkumu. Finanční podpora UNCE umožňuje rozvíjet a prohlubovat vědecko-výzkumnou činnost těch center, kde řešitelský kolektiv již dosáhl mezinárodně uznávaných výsledků.

Návrh projektu je do soutěže podáván rektorátu UK prostřednictvím elektronické databáze

Řešitelem je vždy akademický nebo vědecký pracovník.

Univerzita se podílí na financování mzdových prostředků juniorů nejvýše z 50%.

Maximální doba činnosti centra je šest let.

 

Více informací na stránkách https://cuni.cz/UK-3761.html

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém