17. březen 2021 4666 sou

Aktuální informace k antigennímu testování studentů Lékařské fakulty v Plzni

Vážení studenti,

od 17.3.2021 jsme povinni otestovat všechny studenty, kteří vykonávají klinické praxe ve FN Plzeň.

Testovat se bude v Modré posluchárně UNIMEC a každé studijní skupině je vyhrazen čas, kdy se na testy dostaví. Předem upozorňujeme, že není možné čas měnit s jinou skupinou či studentem, v případě, že se student na test nedostaví, nemůže celý týden chodit na výuku do FN, další test se bude opakovat za 7 dnů, testy budou probíhat až do odvolání.

Na test si s sebou přineste průkaz totožnosti, průkaz pojištěnce a vyplněný list, který naleznete níže. Skupina, která vždy začíná den, tedy je napsaná první v 8,00 hodin ráno, zajišťuje v rámci své výuky celé dopoledne testování ostatních studentů, první odpolední skupina zajišťuje odpoledne, na seznamu jsou skupiny označeny červeně. Rozpis antigenního testování studentů je vystaven na webu fakulty v záložce COVID-19 pro studenty. Ze skupiny budou potřeba 4 studenti, kteří budou zaškoleni a budou provádět odběry ostatním. V dalším týdnu se studenti vystřídají.

Je možné uznat i negativní antigenní test z jiného odběrového místa za předpokladu, že test bude provedený ve stejný den jako je naplánované testování dané skupiny na LFP. Scan potvrzení je student povinen zaslat na studijní oddělení vždy během týdne nejpozději do pátku 12,00 hod.

V případě, že jste:

a) prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u vás doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) máte vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, a nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19.,

pošlete scan výše uvedených potvrzení obratem své referentce na studijní oddělení a na testování chodit nemusíte, ale máte povinnost sebou nosit čestné prohlášení o jedné z výše uvedených skutečností, kdykoliv se pohybujete ve FN Plzeň. Čestná prohlášení jsou opět ke stažení v záložce COVID-19 pro studenty.

Pokud potvrzení nemáte, budete testovaní.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém