26. srpen 2021 539 dvomi

Stipendijní program Nadačního fondu Krajské zdravotní a.s.

Stipendijní program pro akademický rok 2021/2022
určený pro podporu studentů vysokoškolského prezenčního studia v oboru lékař  

1. lékař – stipendium 250 000 Kč

student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia + závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, v oboru vnitřní lékařství jednoho ze zdravotnických zařízení Krajské zdravotní, a.s. (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice a Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk) 

2. lékař – stipendium 225 000 Kč

student 6. ročníku vysokoškolského prezenčního studia + závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 3 let, v jednom z následujících oborů dle zdravotnického zařízení

 • urologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Most)
 • otorinolaryngologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Most)
 • neurologické oddělení (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most)
 • radiodiagnostické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk)
 • chirurgické oddělení (Nemocnice Děčín, Nemocnice Chomutov, Nemocnice Teplice, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Most, Nemocnice Rumburk)
 • sportovní medicína (Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem)
 • psychiatrické oddělení (Nemocnice Most)
 • dětské oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Teplice)
 • anesteziologicko-resuscitační oddělení (Nemocnice Rumburk, Nemocnice Litoměřice, Nemocnice Děčín)
 • rehabilitační oddělení (Nemocnice Rumburk)
 • klinická biochemie a hematologie (Nemocnice Rumburk) 

3. lékař – stipendium 100 000 Kč

student 4. a vyššího ročníku vysokoškolského prezenčního studia + závazek uzavřít pracovní smlouvu s Krajskou zdravotní, a.s., na dobu minimálně 2 let, v některém ze zdravotnických zařízení 

Rozsah poskytovaných stipendií je pro jednotlivé obory předběžně stanoven a současně i tímto rozsahem omezen. V případě naplnění finančního krytí stipendií bude přistoupeno k posuzování žádostí zejména dle data jejich doručení, předpokládaného místa výkonu práce a oddělení, předpokládaného oboru specializačního vzdělávání, studijního průměru žadatele, důvodu podání žádosti o stipendium, a délky závazku s Krajskou zdravotní, a.s. – žadatel se může zavázat i k delší době závazku než je stanovena její minimální délka. 

Stipendium je určeno na úhradu nákladů spojených se studiem. Stipendium bude vypláceno v pravidelných měsíčních platbách v souhrnu představujícím celkově přiznané výši stipendia. Na zařazení do stipendijního programu není právní nárok. 

Žádost o poskytnutí stipendia musí být doručena do 8. října 2021 následovně:

 • poštou na adresu Nadační fond Krajské zdravotní, a. s., Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
 • osobně na podatelnu Krajské zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, Ústí nad Labem
 • elektronicky e-mailem podepsaným zaručeným elektronickým podpisem na e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu  
 • elektronicky do datové schránky Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s. – rxn3b7m (obálku nebo zprávu označte „Stipendium“). 

Bližší informace lze získat v pracovních dnech u p. Bc. Moniky Andrlíkové,

telefon: +420 477 117 950, mobil: +420 603 557 922, nebo e-mail: nadacni.fond@kzcr.eu

Další podmínky programu, směrnici, formulář žádosti a vzor smlouvy naleznete na stránkách: nf.kzcr.eu

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/ZUB/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

13. květen 2022

Výběrová řízení
VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022 Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

1. březen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém