1. říjen 2021 994 dvomi

Ochrana dýchacích cest

Nošení respirátorů je povinné ve vnitřních prostorech vysoké školy. Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN se povinnost nosit respirátory v prostorách vysoké školy s účinností ode dne 31. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání nevztahuje na: 

  • studenty a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje), 
  • žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni (doporučen rozestup 1, 5 metrů) 
  • pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání 
  • zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň  1,5 metr.  

To znamená, že se povoluje se odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení na vysokých školách za specifických podmínek dle bodu 3 MO č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN, přičemž za akademického pracovníka lze v tomto smyslu považovat všechny osoby podílející se na výuce a zkoušení.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém