7. říjen 2021 257 cer

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v ZS a celém a.r. 2022/2023

Odbor zahraničních vztahů RUK vyhlašuje výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci
meziuniverzitních dohod v zimním semestru a celém akademickém roce 2022/2023.

K výběrovému řízení studenti nahrají do webové aplikace následující dokumenty
v anglickém jazyce:
 životopis (s aktuálními kontakty: e-mail, mobil)
 motivační dopis
 konkrétní studijní plán na vybrané univerzitě (formulář ke stažení)
 doporučující dopis z katedry
 aktuální výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ
 celkový studijní průměr za celé studium na VŠ
 doklad o jazykové způsobilosti
 studenti doktorského studijního programu přiloží navíc ještě příslib přijetí
od akademického pracovníka partnerské univerzity

Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace:
 od 8. října 2021 do 31. října 2021 včetně

Online aplikace: https://is.cuni.cz/webapps/ 

Seznam univerzit dostupných pro studijní pobyt se studentovi zobrazí po přihlášení do aplikace. Jedná se u univerzity, se kterými spolupracuje jeho domácí fakulta a pro které je aktuálně vyhlášeno výběrové řízení.

Podrobnější informace k výběrovému řízení včetně manuálu k online aplikaci a kritérií
pro hodnocení prorektorem pro zahraniční vztahy a mobilitu se nacházejí na webových
stránkách https://cuni.cz/uk-37.html. Podmínky přijímacího řízení a studia na zahraniční
univerzitě si studenti vyhledají na internetových stránkách příslušné univerzity.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
Konání státních zkoušek – magisterský program

Termíny SZZ Chirurgie - [URL] Termíny SZZ Interna (I.IK) - [URL] Termíny SZZ Interna (II.IK) - [URL] [...]

1. prosinec 2021 3

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Neurologické kliniky

V Plzni dne 23. 11. 2021  UKLFP/82672/2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

23. listopad 2021 1

Výběrová řízení
VEDOUCÍ Ústavu histologie a embryologie

  Reg. Nr. UKLFP/  476342 /2021-1   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje [...]

18. listopad 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém