1. říjen 2018 376 dvomi

Fakulta získala moderní přístroje pro kvalitnější výuku

Díky přidělené podpoře z evropských fondů, určené na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury, vstupuje Lékařská fakulta v Plzni do nového akademického roku s novým vybavením pro studenty. Během léta bylo zakoupeno moderní zařízení do výukových ordinací stomatologie, virtuální pitevní stůl pro ústav anatomie, výukový model pro vyšetření břicha ultrazvukem a sada přístrojů na Ústav hygieny a preventivní medicíny. 

„Projekt je pro Stomatologickou kliniku mimořádnou příležitostí k zásadní inovaci stávajícího vybavení přístrojovou a nástrojovou technikou. Kompletní obměna stávajícího vybavení se týkala zejména dvanácti zastaralých (20 let) základních ošetřovacích jednotek, což tvoří pětinu z jejich celkového počtu. Všechny tyto jednotky disponují možnostmi snímání obrazu intraorální kamerou, součástí jsou zobrazovací displeje, propojení s PC technikou. Pro diagnostiku kazů mohou využívat diagnostiky s využitím laseru. Laser je rovněž k dispozici i ve formě operačního laseru včetně možnosti preparace tvrdých zubních tkání (jako alternativa „vrtání“). Doplněna a inovována byla technika zobrazovacích metod, přibyl další mikroskop pro endodontické a mikrochirurgické výkony.

Nejvýznamněji se posunula technika v laboratoři, kde bylo pořízeno zařízení pro výrobu protetických náhrad spočívající v elektronickém systému snímání objektů (skenování speciální 3D kamerou), v jejich 3D počítačové modelaci a následném vyfrézování z bloku materiálu. Zavedení této technologie je významné zejména z hlediska výuky, neboť tato technika je někdy nazývána jako „symbol stomatologie 21. století“ a stává se standardem v terénní praxi a naše studenty je třeba na tuto situaci připravit,“ vysvětluje doc. Antonín Zicha, přednosta Stomatologické kliniky LF a FN plzeň a zároveň proděkan fakulty. 

Virtuální pitevní stůl, pořízený pro Ústav anatomie, obsahuje vysoce pokročilé zobrazovací technologie pro vytváření prostorových (3D) obrazů těla člověka a všech jeho částí až do poměru 1:1. Umožňuje výuku pitevních cvičení a kromě zobrazení všech struktur těla, které jsou zobrazitelné ve všech rovinách, nabízí bezpočet klinických případů, animaci pitevních preparačních postupů, testování znalostí studentů a možnost srovnání normálních a patologicky změněných orgánů. „Zařízení není jen moderní výukovou platformou, ale také bezpečnou a efektivní alternativou klasické a dosud požívané anatomické pitvy, se všemi jejími zdravotními zátěžemi pro studenty i pedagogy – vdechování zdravotní škodlivých konzervačních látek, práce s pitevními nástroji a podobně,“ oceňuje doc. Pavel Fiala, vedoucí Ústavu anatomie a proděkan fakulty. 

Pro výuku základů ultrasonografie břicha na Klinice zobrazovacích metod získala fakulta trenažér ultrazvukového vyšetření břicha. Ten simuluje normální obraz břišních orgánů a základní patologické nálezy. Znalosti a dovednosti na něm získané budou mít pro studenty přesah i do dalších vyučovaných oborů na LF, především chirurgie a vnitřního lékařství. 

Analýzu vody, analýzu potravin, měření hlukové zátěže a elektromagnetického záření moderními metodami umožní nová sestava zařízení na Ústavu hygieny a preventivní medicíny. Studenti tak budou moci např. analyzovat míru celodenní expozice hluku jedince nebo nacvičovat standardní měření tak, jak je prováděno hygienickou službou. 

Pro výuku v doktorském studijním programu je určen nový ultrazvukový přístroj. Bude využívaný především pro vyšetřování orgánů u větších a středně velkých experimentálních zvířat. Jeho předností je možnost propojení dat z více zobrazovacích metod – konkrétně CT a ultrasonografie.

Dalšími přístroji pro výuku Ph.D. studentů jsou monitory pro sledování fyziologických parametrů a životních funkcí animálních modelů a ventilátory (dýchací přístroje). Jsou součástí vybavení experimentálního operačního sálu a experimentální JIP. Využitím nových přístrojů bude možné zkrátit celkové časy jednotlivých experimentů a umožnit tak většímu počtu postgraduálních studentů zapojení do této činnosti. Dalším efektem je též zkvalitnění péče o experimentální zvířata.

1

2

3

4

5

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém