17. listopad 2021 878 dvomi

Studenti studentům - Studentská komora Akademického senátu UK

Milé studentky, milí studenti,

určitě si každý z nás po třech semestrech distanční výuky uvědomuje, jak cenné je, že se opět můžeme potkávat, vídat své vyučující na přednáškách, diskutovat na seminářích, osvojovat si dovednosti na cvičeních či praxích. Minulý rok byl pro ty, kteří nastupovali na vysokou školu, obzvlášť obtížný. I za normálních okolností je přechod do neznámého prostředí a odloučení od rodiny a přátel náročný. Nyní byl navíc ztížen tím, že existovaly jen omezené možnosti, jak se do nového sociálního prostředí začlenit. Mimořádné komplikace ale zažili i ti z nás, kteří měli pracovat na svých závěrečných pracích, což v mnohých oborech nebylo možné.

Výuka nicméně nebyla obtížná pouze pro nás. Měla obrovský dopad i na vyučující, kteří se během chvíle museli naučit nové metody vedení hodin tak, aby nám dokázali předat vše nezbytné pro naše budoucí profese.

V současné chvíli jsme téměř dosáhli pomyslného desetitisícového milníku v počtu nakažených infekčním onemocněním COVID-19. Před rokem byla situace statisticky lepší, přesto v průběhu nouzového stavu vláda České republiky s účinností od 5. října 2020 na několik měsíců omezila provoz vysokých škol a povolala některé studenty k pracovní povinnosti.

Pojďme se proto semknout a dodržovat veškerá nařízení tak, aby opět nedošlo k uzavření škol. Čím důsledněji budeme protiepidemická opatření dodržovat, tím pravděpodobněji zůstane výuka v prezenční formě zachována.

Pokud nám to zdravotní stav umožňuje, nosme respirátory ve všech vnitřních prostorách, nejen na půdě univerzity. Dodržujme dostatečné rozestupy, abychom co nejvíce zamezili šíření infekce. Pečlivě zvažujme účasti na hromadných akcích, kde dochází ke kumulaci lidí bez ochrany dýchacích cest. Pravidelně a důkladně si myjme a desinfikujme ruce. A to nejdůležitější na závěr: nechme se očkovat.

Jedině tak budeme mít dostatečné argumenty pro to, aby naše výuka i nadále probíhala prezenčně.

Děkujeme, že jste zodpovědní!

Studentská komora Akademického senátu Univerzity Karlovy

E-mail: student@senat.cuni.cz

Složení: Senátorky a senátoři AS UK - Univerzita Karlova (cuni.cz)

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém