25. listopad 2021 1071 dvomi

Zájemci o studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě budou ve čtvrtek skládat přijímací zkoušky

Plzeň, 15. června 2021Ve čtvrtek 17. června sena Lékařské fakultě v Plzni Univerzity Karlovy budou konat přijímací zkoušky pro zájemce o studium v českém jazyce. Stejně jako v minulých letech se hlásí několikanásobně více uchazečů, než může fakulta přijmout. Přihlášku si podalo více než 1800 zájemců na obor Všeobecné lékařství a přes 850 uchazečů na Zubní lékařství, 133 z nich už bylo přijato na základě vynikajícího prospěchu bez přijímacích zkoušek. Zbývající zájemce o lékařskou profesi čekají ve čtvrtek písemné přijímací testy z fyziky, chemie a biologie.

Prominutí přijímacích zkoušek uchazečům o studijní program Všeobecné lékařství, kteří splnili podmínky, bylo letošní novinkou, v minulých letech byly přijímačky pro všechny povinné. Za změnou stojí především pandemie nemoci covid-19. „Přijetím vynikajících studentů bez přijímacích zkoušek se mírně snížil počet uchazečů, pro které bylo nutno zajistit dostatek volných poslucháren, praktikáren a studoven.To nám poněkud ulehčilo organizaci zkoušek – stále totiž trvají protiepidemická opatření a počet přítomných v jedné místnosti je omezen,“říká vedoucí studijního oddělení plzeňské lékařské fakulty Martina Buriánková. I bez již přijatých studentůzaplní uchazeči všechny vhodné místnosti v několika budovách plzeňské lékařské fakulty, navíc budou rozděleni do tří směn, aby se přijímací zkoušky stačily odehrát v průběhu jednoho dne.

„První uchazeči začínají psát testy ráno v osm hodin, poslední ve dvě hodiny odpoledne. Stejně jako v loňském roce byl také zredukovaný celkový počet otázek, aby se do denního harmonogramu všechny tři skupiny vešly,“ doplňuje Martina Buriánková. Oproti 50 otázkám z každého předmětu (fyziky, chemie a biologie), což bylo obvyklé do roku 2019, budou uchazeči letos odpovídat pouze na 25 otázek, celkem tedy 75, v celkovém časovém limitu 135 minut. Spolu s pedagogy a pracovníky fakulty budou s organizací přijímacích zkoušek pomáhat také současní studenti medicíny.

V minulých letech obvykle v příjímacím řízení uspělo kolem pěti set zájemců a ke studiu v českém jazyce se jich pak zapsalo na 350. Na plzeňské lékařské fakultě probíhá také studium oborů General Medicine a Dentistry v anglickém jazyce a zájemci rovněž musí skládat přijímací zkoušky. Letos se jejich první kolo odehrálo už 3. června, další jsou plánována např. v Římě, Norimberku, Aténách, Lisabonu a Göteborgu, ve spolupráci se specializovanými agenturami v zahraničí. Ke studiu v angličtině má být přijato stejně jako vloni 90 studentů.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém