25. listopad 2021 534 dvomi

Studenti medicíny získávají při nácviku chirurgických technik cenné praktické dovednosti

Plzeň, 12. července 2021Letní škola experimentální chirurgie (Summer School of Experimental Surgery), která probíhá od 5. do 16. 7. 2021 na plzeňské lékařské fakultě, je jediná svého druhu v Česku.Studenti medicíny při ní nacvičují formou workshopu na prasatech domácích chirurgické techniky, které budou jako lékaři používat v humánní medicíně. Komunikačním jazykem letní školy je angličtina a na programu jsou i přednášky prestižních zahraničních odborníků. Letošního 8. ročníku se zúčastní 33 studentů, z celkem 10 univerzit z 6 zemí, včetně České republiky.

Letní škola experimentální chirurgie probíhá tradičně v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy a je věnována demonstraci experimentální chirurgie na praktických příkladech. Vyučuje se péče o zvířecí modely v průběhu operace, experimentální radiologie a vyhodnocování experimentů. „Velmi důležitý je pro nás etický aspekt – mezi vyučované zásady patří například náhrada živých zvířat v experimentu tkáňovými kulturami nebo bakteriemi. Zaměřujeme se na to, abychom použili co nejmenší počet zvířat, a experiment vždy probíhá tak, aby zvířata měla během něj dostatečný komfort,“ uvedl prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D., vedoucí Letní školy experimentální chirurgie. Účastníci se také seznamují se softwarovým modelováním, které v některých případech umožňuje nahrazení experimentálních modelů.

Na letní školu se mohou přihlásit studenti medicíny od 3. ročníku výše, náklady si hradí sami. Většina frekventantů je ze zahraničí, kvůli koronavirovým opatřením už druhým rokem pouze z evropských zemí jako Belgie, Německo, Litva nebo Španělsko. „I v letošním roce jsme byli schopni přijmout 5 účastníků z České republiky, kterým na účastnický poplatek přispěla z části Univerzita Karlova, a nemalým dílem se podíleli naši štědří sponzoři, firma AIMTEC a.s., Vodárna Plzeň a.s. a Plzeňská teplárenská, a.s.,“ upozornil prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Navzdory covidu se letos podařilo pro letní školu získat prestižní zahraniční odborníky z Německa, Švýcarska a USA, kteří budou přednášet osobně nebo prostřednictvím online přenosu. Díky evropskému projektu Chaperon budou mít účastníci, ale i odborná veřejnost možnost si opět poslechnout i přednášku prof. Kariho Hemminkiho, který zastává na plzeňské lékařské fakultě pozici ERA Chair.

Kromě nácviku odborných praktických dovedností jsou pro účastníky připraveny i volnočasové aktivity, např. exkurze do plzeňského pivovaru nebo výlet do Prahy. Letní škola bude tradičně slavnostně zakončena předáváním diplomů v Obřadní síni plzeňské radnice a následnou barbecue party na zahradě Procháskova pavilonu. 

Kompletní program odborných přednášek (v AJ) v rámci Letní školy experimentální chirurgie:

  • Small animal experiments. Přednáška, Prof. Dr. med. Uta Dahmen. 7. 7. 2021, 9:00–10:00, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76.
  • Introduction to statistics for biomedicine. Seminář, dr. Petr Hošek. Dva identické semináře, 8. a 9. 7. 2021, 13:00–15:00, místnost č. 4.201, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76.
  • The challenge of anastomotic leaks The importance of teamwork in rectal cancer surgery. Série dvou přednášek, Prof. Steven D. Wexner. 12. 7. 2021, 13:00–14:00, a 13. 7. 2021, 13:00–14:00. ONLINE, odkazy budou zveřejněny na webu ERA Research Club.
  • Limits of pancreatic surgery. Přednáška, Prof. Dr. med. Pierre-Alain Clavien. 14. 7. 2021, 9:00–10:30, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76.
  • Survival in cancer. Přednáška, Prof. Kari Hemminki. 14. 7. 2021, 10:30–11:15, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76.
  • Surgical material design and development. Přednáška, Prof. Dr. Inge Herrmann. 14. 7. 2021, 11:15–12:30, Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v Plzni, alej Svobody 76.

 

 

 

 

 

Program přednášek je zveřejněn také na webu ERA Research Club.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém