1. prosinec 2021 773 dvomi

Jak se chovat při onemocnění COVID-19

Pokyny, jak se chovat v případě, že se ve Vaší studijní skupině vyskytne student pozitivně testovaný na onemocnění Covid 19: (platnost od 29. 11. 2021) 

1.Nemám ukončené očkování: nastupuji karanténu (mohu jí ukončit po 7 dnech negativním PCR testem nebo po 14 dnech bez testu), karanténu nenastupuji v případě, že jsem po celou dobu výuky měl nasazený respirátor FFP2 

2.Mám ukončené očkování: do karantény nenastupuji, sleduji svůj zdravotní stav, mám povinnost po 5 – 7 dnech od kontaktu podstoupit PCR test s negativním výsledkem, žádanku na test mi vystaví Krajská hygienická stanice, do doby výsledku PCR testu nosím respirátor FFP2 

3.Prodělal jsem Covid 19a od doby nemoci neuplynulo více než 180 dní: mám výjimku z karantény, nemusím na PCR test 

4.Mám příznaky onemocnění Covid 19: kontaktuji svého praktického lékaře, jsem v izolaci, v případě potvrzeného onemocnění vypíšu na webu fakulty formulář o nahlášení nemoci (https://elius.lfp.cuni.cz/web/nahlaseni_covid.html) 

Pokud jsem Covid pozitivní, chovám se jako při jakékoli jiné nemoci, tedy náhradu výuky si domluvím s příslušným vyučujícím. 

Pokud jsem umístěn do karantény, výuku nenahrazuji, vyučující mně poskytne materiály a zadá mi domácí práci, abych výuku nezameškal.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém