9. prosinec 2021 581 dvomi

Středoškoláci si díky Juniorské univerzitě vyzkoušejí studium medicíny na plzeňské lékařské fakultě

Plzeň, 9. prosince 2021 V sobotu 11. prosince startuje už 4. ročník Juniorské univerzity, která nabízí zájemcům ochutnávku vysokoškolského studia medicíny. Středoškoláci z druhých a třetích ročníků dostanou příležitost zažít vysokoškolské přednášky a mohou si tak ověřit, zda je pro ně medicína tou správnou profesní volbou. Účastníkům přednášejí špičkoví odborníci, profesoři klinické i experimentální medicíny z plzeňské fakulty i fakultní nemocnice. Program je rozdělen do tří sobot v prosinci a lednu a centrem Juniorské univerzity se stane opět Modrá posluchárna v nově budovaném kampusu v aleji Svobody.

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy otevírá letos už čtvrtý ročník Juniorské univerzity. Po loňském roce, kdy byly z důvodu pandemie přednášky přesunuty do online prostoru, se letos vrací prezenční výuka. Stejně jako v předchozích ročnících je o Juniorskou univerzitu značný zájem, do lavic Modré posluchárny usedne ke dvěma stovkám studentů středních škol. „Těší nás, že trvá zájem o tuto formu přiblížení vysokoškolského studia středoškolákům. Letos počet přihlášených opět téměř vyčerpal kapacitu posluchárny. A někteří z účastníků předchozích ročníků jsou nyní již studenty naší fakulty,“ říká vedoucí studijního oddělení Martina Buriánková.

Juniorská univerzita bude zahájena v sobotu 11. prosince tématem Ohrožení života. Po úvodním slově děkana fakulty profesora Jindřicha Fínka a proděkana profesora Jiřího Ferdy se posluchači seznámí s „První pomocí v ohrožení života“, kterou bude přednášet profesor Jan Beneš, přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. S úvodem do medicíny akutních stavů je pak seznámí profesor Martin Matějovič, přednosta Interní kliniky. Po vánočních prázdninách bude Juniorská univerzita pokračovat 8. ledna přednáškovým dnem Srdce a cévy. V sobotu 15. ledna pak čeká posluchače téma Buňky, tkáně, nádory a na závěr se mohou těšit na slavnostní předání osvědčení o absolvování Juniorské univerzity. Vše proběhne tak, jak dovolí aktuální epidemická situace, a za dodržení ochranných opatření.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém