14. leden 2022 440 dvomi

Univerzita Karlova a město Plzeň stvrdily svou spolupráci memorandem

V Praze 13. ledna 2022 – Zástupci Univerzity Karlovy a města Plzně dnes v Karolinu podepsali memorandum o vzájemné spolupráci. Ta bude realizována jak v rámci Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která v Plzni sídlí, tak prostřednictvím aktivit expertů dalších fakult Univerzity Karlovy vedoucích ke zkvalitnění života obyvatel v tomto krajském městě.

Společným zájmem Univerzity Karlovy a města Plzně je propojovat klíčové zástupce akademické, komerční, neziskové a veřejné sféry a vytvořit tak vzájemné partnerství, v rámci kterého bude řešena problematika zahrnující širokou paletu zájmů od vzdělávání, zdravotnictví přes sport, životní prostředí až po právo a další oblasti. 

Jsem přesvědčen, že dohoda o užší spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Plzní je pro akademickou obec velmi dobrou zprávou. Čelní představitelé města Plzeň vnímají fakt, že zde působí fakulta jedné z nejvýznamnějších českých univerzit a mají zájem připravit vhodné podmínky pro její další rozvoj. Na druhou stranu Univerzita Karlova se bude velmi ráda podílet na společných projektech. Pevně věřím, že vzájemná spolupráce bude prospěšná jak pro plzeňskou akademickou obec, tak obyvatele města Plzně a jeho návštěvníky”, uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima. 

Město Plzeň i Univerzita Karlova společným memorandem navazují na projekty, které již jsou společně realizovány. Konkrétně jde například o zapojení mediků i akademiků do pomoci v sociální oblasti nebo při osvětových akcích či aplikace vědeckých medicínských výsledků v praxi zdravotnických zařízení, zejména ve Fakultní nemocnici Plzeň. 

Spolupráce mezi městem a Univerzitou Karlovou prostřednictvím Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni se odehrává již od jejího založení v roce 1945. Stávající rozvoj kampusu a Biomedicínského centra Lékařské fakulty UK podporují image našeho města coby města vstřícného vědě a výzkumu a přispívají dlouhodobě k naplňování jeho strategického plánu. Cením si i pomoci mediků našemu městu, která byla a je příkladná nejen v současné složité době pandemie. Já jsem rád, že mohu být u stvrzení rozvoje spolupráce memorandem, které otevírá příležitosti pro další společné aktivity. Šíře oborů Univerzity Karlovy nabízí příležitosti k nacházení dalších synergií i mimo oblast lékařství. Těšíme se na propojování expertů UK s aktéry z neziskové, veřejné i komerční sféry v Plzni v konkrétních počinech, které přinesou prospěch všem zapojeným stranám“, řekl primátor města Plzně, Mgr.Martin Baxa.

„Díky tomu, že v Plzni sídlí naše lékařská fakulta, je spolupráce Univerzity Karlovy a města Plzeň dlouholetou a přirozenou záležitostí. Fakulta roste a rozvíjí se, před sedmi lety otevřela první část nového kampusu včetně výzkumného Biomedicínského centra, letos bude kampus dokončen. Díky fakultě přicházejí do města studenti i výzkumníci, někteří se zde usazují, zůstávají. Město Plzeň je pro ně svou polohou, infrastrukturou i atmosférou příjemným místem k životu. Memorandum nám usnadní navazování dalších kontaktů a domlouvání konkrétních počinů tak, abychom v tomto trendu mohli pokračovat“, komentuje děkan Lékařské fakulty v Plzni prof. Jindřich Fínek. 

Municipality a veřejná správa jsou skvělým příkladem externích partnerů, se kterými navazuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK pro Univerzitu Karlovu spolupráci. Expertízy našich odborníků napříč obory univerzity například při řešení problematiky bezdomovectví nebo obezity jsou dalším z mnoha příkladů úspěšného využití know-how ze sociálních a humanitních oborů pro zlepšování života konkrétních lidí. Právě v této oblasti sociálně humanitního transferu je Univerzita Karlova v Česku lídrem a jsme hrdí, že je tomu tak i díky práci našeho centra“, doplnil Mgr. Jiří Valach, zástupce ředitelky Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.  

Kontakty pro další informace:

Tiskový mluvčí Univerzity Karlovy:
Mgr. Václav Hájek 
tel: +420 224 491 248  
mob: +420 721 285 565 
e-mail: pr@cuni.cz 

Tisková mluvčí magistrátu města Plzně:
Eva Barborková
tel: +420 378 032 011
mob: +420 602 216 639
e-mail: barborkova@plzen.eu

Univerzita Karlova 
Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Podle mezinárodních žebříčků patří mezi 1 % nejlepších světových univerzit. 

Univerzita má přes 12 000 zaměstnanců, z toho více než 4700 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 45 500 studentů, kteří studují ve více než 800 akreditovaných studijních programech včetně 150 v cizím jazyce. Univerzitu ročně absolvuje téměř 8000 studentů. Univerzita Karlova se těší velkému zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Absolventi UK vykazují dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším. Od roku 2018 je členem prestižní mezinárodní univerzitní aliance 4EU+. 

Centrum pro přenos poznatků a technologií  (CPPT UK) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a třetí roli UK s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost. Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo Univerzitu Karlovu, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.  Více na: https://cppt.cuni.cz/CPPTN-1.html

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém