18. leden 2022 514 hor

TA ČR Národní centra kompetence

Technologická agentura České republiky vyhlásila 2. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence (NCK)

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu a posílení dlouhodobé spolupráce mezi výzkumnou a aplikační sférou a posílení institucionální základny aplikovaného výzkumu.

Cílem veřejné soutěže a samotného programu je:

 • zvýšení efektivity a kvality výsledků aplikovaného výzkumu a transferu technologií v klíčových oborech s perspektivou růstu;
 • zvýšení konkurenceschopnosti podniků;
 • posílení excelence a aplikační relevance výzkumných organizací.

Mezi dílčí cíle veřejné soutěže a programu patří:

 • propojení stávajících výzkumných center;
 • zaměření na perspektivní sektory české ekonomiky dle Národní RIS3 strategie;
 • zajištění mezioborovosti a podpora dlouhodobé spolupráce;
 • podpora inovací prostřednictvím transferu technologií, důraz na aplikovatelnost výsledků v praxi;
 • zvýšení počtu inovačních lídrů.

Začátek řešení projektu: leden 2023

Délka řešení projektu: 48-72 měsíců

Návrh projektu se zpracovává v aplikaci ISTA

Povinné přílohy návrhu projektu:

 • Smlouva o ustanovení Národního centra kompetence
 • Návrh složení Rady centra
 • Příloha za výzkumné pracoviště uchazeče - zkušenosti s VaV a komercializací
 • Jednací řád Rady centra
 • Strategický výhled a perspektivy v oboru

Musí být zapojeno min. 5 subjektů typu malý nebo střední podnik

Podpořeny mohou být jen ty projekty, jejichž příjemci v průběhu realizace projektu zajistí příjmy z komercializačních aktivit v objemu alespoň 19 % z požadované finanční podpory.

Důležité termíny:

14. 2. 2022 - termín pro podání vyplněné Žádosti o podání projektu

28. 3 2022 – fakultní termín (návrh projektu ke kontrole)

6. 4. 2022 (do 16:29:59 hodin) - podání návrhu projektu prostřednictvím ISTA

Více informací k soutěži i programu najdete zde

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém