14. únor 2022 336 dvomi

Přednášky expertů z Comprehensive Cancer Center Vienna na téma analýzy výzkumných dat

Projekt Chaperon a STRATAGEM COST Action pořádají přednášku odborníků z Comprehensive Cancer Center Lékařské univerzity ve Vídni:

Dr. Thomas Mohr (vedoucí Pracovní skupiny 1 v akci EU COST „CA17104 STRATAGEM: New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumor”) – „Downstream analysis of scRNASeq data“

Markus Riedl – „Gene Co-expression Network Analysis with WGCNA“

Termín: 22. února 2022, 13:30 – 14:45

Místo: Modrá posluchárna, Lékařská fakulta UK v PLzni, alej Svobody 76, Plzeň

Bližší informace na přiložených pozvánkách. 

Srdečně zvou
projektový tým Chaperon

a

tým STRATAGEM COST Action 17104 

Tato akce je součástí projektu, který je financovaný z programu Evropské unie Horizont 2020, č. grantové smlouvy 856620.

STRATAGEM Action ja financovaná  z programu Evropské unie jako součást mezivládního programu "European Cooperation in Science and Technology (COST)"- CA17104.

eu

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém