9. březen 2022 801 dvomi

Týden mozku 2022 – přednášky neurovědců z LFP pro veřejnost zdarma

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy zve ve středu 16. 3. zájemce o nejnovější objevy a trendy ve výzkumu mozku do prostor Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje. V rámci festivalu „Týden mozku“ Akademie věd ČR se od 17:00 uskuteční série krátkých přednášek, které populární formou přiblíží fungování lidské paměti, proces spánku, mozeček a jeho funkce nebo nastavení našich biologických hodin. Vstup na přednášky je zdarma. 

Na jaká témata a přednášející se můžete těšit? 

MUDr. Karel Ježek, Ph.D. – Mozek, paměť a spánek: mechanizmy a poruchy.

Jak mozek zpracovává informace, jak je ukládá v podobě paměťových stop a následně jako vzpomínky vybavuje? Poznatky o mechanizmech mozkové činnosti, jeho anatomii a experimentálních metodách jeho studia 

MUDr. Karel Blahna, Ph.D. - Spánek a paměť.

Spánek je přirozený stav dočasně snížené aktivity a odpovědi na zevní prostředí, doprovázený ztrátou vědomí, přítomností snů a celé řady tělesných změn. Jednou z největších výzev vědeckého poznání je pochopení mechanismů zpracování paměti během spánku jak ve zdraví, tak u celé řady chorob, jako je Alzheimerova demence, schizofrenie či sepse. 

Doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. – Mozeček a chování.

Mozeček, část mozku, je tradičně spojován s řízením pohybů, jejich koordinací. Nejnápadnějším a nejznámějším projevem jeho poškození je tzv. mozečková ataxie, která je spolu s třesem a změnou svalového napětí součástí motorického mozečkového syndromu. Mozeček se však podílí na mnoha dalších funkcích a zasahuje do řady procesů v našem těle. 

RNDr. Dana Jelínková, Ph.D. – Vliv světla na biologické hodiny v mozku.

Biologické hodiny v mozku jsou tvořeny shluky nervových buněk hypotalamu, které jsou uloženy v těsné blízkosti zrakového nervu. Světlo, působící ve dne, má pozitivní efekt a seřizuje tyto hodiny k přesné 24hodinové periodě, aby nedošlo k desynchronizaci cirkadiánních rytmů. Světlo, působící v noci, má negativní vliv na správnou funkci biologických hodin, což vyvolává nesoulad a odráží se na celkovém zdravotním stavu jedince. 

Kde: SVK PK, Smetanovy sady 2

Kdy: středa 16. 3. 2022, 17:00 

Týden mozku AV ČR je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku.

 

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém