28. březen 2022 327 vyz

Studentská vědecká konference v akademickém roce 2021/2022 / Student Scientific Conference 2021/2022

Studentská vědecká konference se v akademickém roce 2021/2022 z důvodu nejisté pandemické situace konat NEBUDE. / Our faculty will not organize the Student Scientific Conference in this academic year 2021/2022 due to the precarious epidemiological situation.

Pro uznání splnění povinnosti je nutné vložení abstraktu do 31. 5. 2022 / Abstracts to be submitted on the website, deadline May 31, 2022: Přihlašování abstraktů 2022 / Abstract Submission 2022 (cuni.cz)

Během června dojde ke kontrole abstraktů hodnotiteli (akademici LFP), následně bude rozhodnuto o uznání splnění povinnosti. / Teachers will rate your abstracts during June 2022, then it will be decided about the fulfillment of the obligation.

 

 Uznání splnění povinnosti: 

-          magisterský student – připsány kredity za splnění předmětu

-          doktorand – povinné pro doktorandy 2., 3. a 4. ročníku PREZENČNÍ formy – v ročním hodnocení splněna povinnost účasti na konferenci

Obligation fulfillment:

-          Master degree students – obtaining credits for fulfillment of subject

-          Doctoral degree students – obligatory for 2nd, 3rd, 4rd year of full-time study

 

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém