20. duben 2022 283 hor

Výzvy na podporu výzkumných projektů formou mobilit

MŠMT vyhlásilo výzvy na podporu společných výzkumných projektů. Cílem výzev je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků a pracovnic spolupracujících na řešení mezinárodních projektů základního výzkumu. 

Podpora projektů spočívá ve financování cestovních a pobytových nákladů, kdy vysílající strana hradí veškeré náklady (cesta/pobyt/stravné/kapesné), včetně nákladů na cestovní pojištění. Maximální doba řešení je 2 roky.

Projekty musí být definované jako projekty základního výzkumu. Minimální požadavek na ukončené vzdělání u hlavního řešitele je akademický titul Ph.D. či Dr., minimální požadavek na ukončené vzdělání u člena řešitelského týmu je akademický titul Mgr., Ing. či jejich ekvivalent.

V rámci těchto výzev není podporována účast výzkumných pracovníků na seminářích, konferencích, kongresech a dalších setkáních konaných v partnerských státech.

Finanční podmínky pro jednotlivé typy výzev:

Česko-francouzské projekty - 78 000,- Kč/rok, tj. 156 000,- Kč na celou dobu řešení.

Česko-německé projekty - 200 000,- Kč/rok, tj. 400 000,- Kč na celou dobu řešení.

Česko-rakouské projekty - 100 000 Kč/rok, tj. 200 000 Kč na celou dobu řešení

 

Důležité termíny (společné pro všechny výzvy)

  • Termín pro zaslání Žádosti o podání projektu na Projektové oddělení: 20. 5. 2022 (viz postup při podávání projektů.)
  • Termín pro podání návrhu: 30. 6. 2022

Kompletní vyhlášení výzev najdete na těchto odkazech:

Česko-francouzské projekty

Česko-německé projekty

Česko-rakouské projekty

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém