17. květen 2022 222 dvomi

Interdisciplinární kolokvium Válka na Ukrajině

Přednosta Psychiatrické kliniky LF a FN Plzeň doc. Jan Vevera srdečně zve k účasti na interdisciplinárním odborném kolokviu na téma války na Ukrajině, které připravilo výzkumné centrum VITRI (The Center for the Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice) Univerzity Karlovy. 

2. 6. 2022, Psychiatrická klinika LF a FN Plzeň, alej Svobody 80

Program

  • 9.30 Přivítání
  • 10.00 Jan Vevera: Válka pohledem psychiatra
  • 10.30 Luděk Fiala: Sexuální násilí na Ukrajině

Diskuse 

  • 11.30 Markéta Zajícová: Davová panika a válka
  • 12.00 Vojtěch Pišl: Konspirační teorie, covid-19 a válka

Diskuse a přestávka na oběd 

  • 14.00 Jan Kofroň, Jakub Stauber: Vojenské simulace průběhu konvenční války
  • 14.30 Tomáš Kučera: Ve stínu Buči, válečné zločiny a význam organizačních praktik ozbrojených sil

Diskuse 

  • 15.00 Ota Konrád: Závěrečná reflexe. Válka na Ukrajině pohledem historika násilí 

Akce se koná ve velké posluchárně Psychiatrické kliniky (FN Lochotín), 2 patro a je přístupná veřejnosti. Kapacita sálu je 55 osob, přičemž odborných účastníků je 20, je tedy 35 volných míst.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém