17. květen 2022 232 dvomi

Panelová diskuse: Jak rozjet kariéru ve farmaceutickém průmyslu?

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy zve na diskusi v Praze v Kampusu Hybernská o tom, jak začít kariéru ve farmaceutickém nebo biotechnologickém průmyslu. Diskuse proběhne v úterý 24. 5. 2022 od 17 hodin na adreseHybernská 4, Praha 1, budova A, 3. poschodí. 

Zkušení odborníci z praxe budou hovořit o tom:

  • jak rozmanitá povolání v rámci farma a biotech průmyslu existují (včetně nevědeckých pozic);
  • jaké dovednosti a znalosti pro tyto práce zájemci potřebují a jak je získat ještě v průběhu studia;
  • jak se liší práce ve farma a biotech průmyslu, a jaké jsou zde výhody a nevýhody;
  • proč dělat či nedělat PhD v průmyslu;
  • jak je to s kontroverzní pověstí globálního farmaceutického průmyslu

Pozvání přijali:

  • Ing. Alena Machuldová, Medical Advisor Hematology-Oncology & Solid Oncology, Takeda
  • Ing. Šárka Pěchoučková, CMC Manager, SOTIO
  • Mgr. Libor Fůs, Governmental Affairs and Patient Engagement & Advocacy Lead, The Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson 

REGISTRACE: https://forms.office.com/r/ie8tjiVMJ9 

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém