2. červen 2022 321 hor

Vyhlášení veřejné soutěže THÉTA TAČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila pátou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Cílem programu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

-        zaměřen na přípravu strategických dokumentů pro veřejnou správu

-        výsledky spíše teoretického charakteru

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

-        zaměřen na aplikovaný výzkum s bezprostředně následujícími inovacemi

-        uplatnění v praxi se předpokládá do tří let od ukončení řešení projektu

-        projekty patřící do PP2 vykazují dostatečně promyšlený aplikační potenciál, a to včetně budoucí komercializace.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného na tomto odkazu a zároveň odeslat „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ do datové schránky TA ČR

Intenzita podpory se určuje podle typu uchazeče a s ohledem na charakter činností plánovaných v daném roce (poměr průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje). Musí však být vždy dodržena maximální intenzita podpory na projekt.

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách TA ČR.

Důležité termíny:

  • 23. 6. 2022 - zaslání Žádosti o podání projektu na adresu pgc@lfp.cuni.cz (viz Postup pro podání projektů)
  • soutěžní lhůta končí dnem 27. 7. 2022 v níže uvedené hodiny:

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:29:59 hod.

2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

  • vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 1. 2023
  • začátek realizace: nejdříve 1. 2. 2023 a nejpozději 1. 4. 2023
  • délka realizace: 12–35 měsíců
  • nejzazší termín ukončení řešení projektu je 31. 12. 2025

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém