2. červen 2022 364 hor

Vyhlášení veřejné soutěže MZe Program ZEMĚ

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2023.

Začátek soutěžní lhůty: 26. 05. 2022

Termín pro zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu 13. 6. 2022 (podrobné pokyny s formulářem zde)

Termín soutěžní lhůty - termín pro podávání návrhů projektů:  13. 7. 2022 do 16:30 hod

Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče: 13. 7. 2022 do 24:00 hod

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže: 22. 11. 2022

Zahájení řešení vybraných projektů: nejdříve 1. 1. 2023. Nejzazší termín zahájení řešení projektů: 31. 3. 2023

Minimální délka řešení projektů: 2 roky

Maximální délka řešení projektů: 3 roky (nejdéle do 31. 12. 2025)

Návrhy projektů bude možno podávat pouze v elektronické podobě, prostřednictvím Informačního systému Technologické agentury ČR („ISTA“).

Více informací naleznete na stránkách MZ.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém