7. červen 2022 176 cer

Travel Fund 2022 pro aktivity se strategickými partnery

Travel Fund 2022 pro aktivity se strategickými partnery
s Universität Zürich, University of St Andrews a Macquarie University
 
Fond má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří
navštěvují své kolegy na příslušných institucích. Minimální pozice žadatele je akademik
v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP, nebo DPČ. Při tvorbě
rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.
 
1. CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT
 navázání nové spolupráce nebo posílení prvních kontaktů
 spolupráce pracovišť (kateder a ústavů)
 příprava společných projektů
 délka pobytu je min. 3 dny
 
2. FINANČNÍ PODMÍNKY
 žadatelé mohou žádat až 25 000,-Kč na jednu aktivitu (platí pro Universität Zürich a
University of St Andrews)
 žadatelé mohou žádat až 50 000,-Kč na jednu aktivitu s Macquarie University
 žádosti budou posuzovány průběžně
 vyúčtování probíhá vždy k 30. listopadu
 
3. HODNOCENÍ NÁVRHŮ
 kvalita žádosti
 kvalifikace žadatele
 potvrzení účelu a délky pobytu (pozvání či potvrzení od hostitele)
 přidaná hodnota činnosti pro rozvoj kariéry a vytvoření profesní sítě žadatele
 
4. ŽÁDOST a její součásti
 vyplněný formulář žádosti
 stručný životopis žadatele (max. 2 strany).
 souhlasné prohlášení hostitelské univerzity (pozvání či potvrzení od hostitele)
 žádosti lze podávat průběžně skrze fakultu
 
Žádosti zasílejte elektronicky na adresu: Barbora.Bednarikova@ruk.cuni.cz