7. červen 2022 148 cer

Travel Fund 2022 pro aktivity se strategickými partnery

Travel Fund 2022 pro aktivity se strategickými partnery
s Universität Zürich, University of St Andrews a Macquarie University
 
Fond má sloužit k pokrytí cestovních nákladů a nákladů na ubytování pro akademiky, kteří
navštěvují své kolegy na příslušných institucích. Minimální pozice žadatele je akademik
v zaměstnaneckém poměru k UK na základě pracovní smlouvy, DPP, nebo DPČ. Při tvorbě
rozpočtu je nutné dbát principů hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti vydaných prostředků.
 
1. CHARAKTER STRATEGICKÝCH AKTIVIT
 navázání nové spolupráce nebo posílení prvních kontaktů
 spolupráce pracovišť (kateder a ústavů)
 příprava společných projektů
 délka pobytu je min. 3 dny
 
2. FINANČNÍ PODMÍNKY
 žadatelé mohou žádat až 25 000,-Kč na jednu aktivitu (platí pro Universität Zürich a
University of St Andrews)
 žadatelé mohou žádat až 50 000,-Kč na jednu aktivitu s Macquarie University
 žádosti budou posuzovány průběžně
 vyúčtování probíhá vždy k 30. listopadu
 
3. HODNOCENÍ NÁVRHŮ
 kvalita žádosti
 kvalifikace žadatele
 potvrzení účelu a délky pobytu (pozvání či potvrzení od hostitele)
 přidaná hodnota činnosti pro rozvoj kariéry a vytvoření profesní sítě žadatele
 
4. ŽÁDOST a její součásti
 vyplněný formulář žádosti
 stručný životopis žadatele (max. 2 strany).
 souhlasné prohlášení hostitelské univerzity (pozvání či potvrzení od hostitele)
 žádosti lze podávat průběžně skrze fakultu
 
Žádosti zasílejte elektronicky na adresu: Barbora.Bednarikova@ruk.cuni.cz

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém