9. červen 2022 261 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery

Byl vyhlášen program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ - výzva č. 2022, který podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci. Program je jedním z nástrojů, kterými statutární město Plzeň přispívá k rozvoji podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti firem.

Na program jsou pro výzvu v r. 2022 alokovány prostředky ve výši 2 000 000 Kč.

Podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci mají možnost požádat o dotaci ve výši až 200 000 Kč na nákup služeb od výzkumných organizací, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity. Poskytovateli těchto služeb mohou být výzkumné organizace z celé České republiky, které jsou zapsány na seznamu MŠMT

Míra dotace závisí na velikosti podniku: malé a střední podniky mohou žádat o dotaci ve výši až 75 %, velké podniky pak o dotaci až 40 %, nejvýše však 200 000 Kč. 

Podpora se vztahuje na nákup služeb, které zahrnují následující činnosti:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

Důležité termíny: 

Termín pro zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu 29. 8. 2022 (podrobné pokyny s formulářem zde)

Příjem žádostí: 1. 9. 2022 – 30. 9. 2022 (do 12:00 hod)

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Radě města Plzně: 28. 11. 2022

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně: 12. 12. 2022

Ukončení služeb poskytnutých VO: nejpozději 30. 9. 2023

Detailní informace k programu jsou zveřejněny na http://www.bic.cz/vouchery, podrobnosti týkající se podání žádosti do výzvy č. 2022 jsou k dispozici na http://www.bic.cz/vouchery2022.

 

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém