13. červen 2022 632 dvomi

Javornou ovládl již po jedenácté výzkum nádorových onemocnění

Ve dnech 20. až 22. května se uskutečnilo pravidelné setkání spolupracujících výzkumných týmů nejen naší lékařské fakulty ale i odborníků z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Státního zdravotního ústavu, nesoucí název Přínos farmakogenomiky v diagnostice a léčbě generalizovaného kolorektálního karcinomu. V prostředí krásné přírody v blízkosti Národního parku Šumava při vsi Čachrov byla tato akce pořádána v letošním roce již po jedenácté. Zúčastnilo se jí celkem 43 vědeckých pracovníků, letos se připojili i naši zahraniční vědci a studenti.

Byly prezentovány zejména dosavadní výsledky vědecké činnosti jednotlivých účastníků. Schůzka byla současně pracovním setkáním řešitelů projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie, a také setkáním laboratoře k projektu Chaperon Horizon 2020. Program byl rozdělen do dvou večerů nabitých odbornými přednáškami, následovanými diskuzí k dané problematice. Byl zde také prostor pro nové náměty k další spolupráci a diskuze na téma technických a odborných otázek současných projektů. Sobotní dopoledne bylo navíc zpestřeno výstupem na Pancíř při krásném slunečném počasí. Setkání tak bylo jistě výjimečnou inspirací a motivací k další vědecké činnosti a v neposlední řadě napomohlo po době covidové izolace opět sblížit všechny spolupracující týmy.

MUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D.

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém