29. červenec 2022 222 cer

Erasmus+ - zaměstnanecké (neakademické) výjezdy - výběrové řízení

Nabízíme možnost zaměstnaneckých (neakademických) výjezdů na školení prostřednictvím programu Erasmus+ ve 4. kvartálu roku 2022 (říjen - prosinec). Jedná se většinou o několikadenní pobyty v zahraničí, které jsou hrazené právě z prostředků Erasmu. Lékařská fakulta v Plzni podporuje max. týdenní pobyty.

Témata školení v anglickém jazyce

Mezinárodní vztahy

Studijní agenda

Výzkum a vývoj

Knihovny a vzdělávací centra

PR a komunikace

Stáže a kariérní poradenství

Personální agenda

Informační technologie

Finance a účetnictví

Infrastruktura

Doktorské studium

Ostatní

Několik školení je nabízeno i v dalších jazycích, např. ve francouzštiněve španělštiněportugalštiněMimo vypsaná školení na portálu výše, je možné se hlásit i na jazykové kurzy na Maltě.

Významnou změnou je, že přihlašování bude nově probíhat online prostřednictvím IS Věda, kam mají po přihlášení prostřednictvím Centrálni autentizační služby (CAS) přístup všichni zaměstnanci univerzity, konkrétně v modulu PAS (Projekty a soutěže). 

Možnost založit a vyplnit žádost bude aktivní od 1. srpna 08:00 do 31. srpna 12:00.

V systému budou připravena obecná pravidla pro mobilitu a další podpůrné informace (např. výše grantů, vzor Mobility Agreementu apod.)

Žadatel bude především vyplňovat údaje o plánované mobilitě a prostřednictvím systému požádá o souhlas svého vedoucího pracovníka.