15. srpen 2022 1375 dvomi

Smuteční oznámení

S hlubokou lítostí oznamujeme, že v sobotu 13. srpna nás natrvalo opustil prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. (* 28. března 1923), uznávaný za jednoho z nejvýznamnějších českých vědců a vynálezců 20. století.

Pro nás především náš emeritní přednosta Fyzikálního ústavu Lékařské fakulty v Plzni, náš učitel, velmi vzdělaný vědec, rádce a vzor.

Do historie světové vědy se zapsal v 70. letech 20. století vynálezem konfokálního mikroskopu s dvojitým řádkováním, který znamenal převrat v mikroskopických technikách a přispěl k zásadnímu rozvoji mnoha vědních oborů.

Během 2. světové války byl totálně nasazen v českém průmyslu a účastnil se odboje, za což byl vyznamenán Československou vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně.

Po válce vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a pak pracoval na Fyziologickém ústavu ČSAV, kde se zabýval elektrofyziologií. K tomuto období se váže i jeho spoluautorství knihy Electrophysiological Methods in Biological Research, která jej proslavila ve světě.

V roce 1960 přešel na Lékařskou fakultu do Plzně, kde se stal vedoucím Fyzikálního ústavu a habilitoval se v oboru lékařské fyziky prací na téma hledání jiných než elektrických projevů nervového a svalového vzruchu. Věnoval se samozřejmě i výuce studentů, v době normalizace po roce 1970 však byl „odstaven" z vedoucí funkce do pozice samostatného vědeckého pracovníka bez možnosti vlivu na studenty. Na jaře roku 1989 odešel do důchodu a fakultu opustil. Na podzim 1989 byl jmenován řádným profesorem pro obor biofyzika. Na fakultu do pracovního poměru se však již nevrátil.

Vzhledem ke svým zásluhám v oblasti optické mikroskopie se stal čestným členem Královské mikroskopické společnosti v Oxfordu. Zároveň byl i členem Učené společnosti ČR. Prezident Václav Klaus jej 28. října 2005 ocenil udělením Medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Pan profesor zůstal věrný ústavu i o po svém oficiálním odchodu z fakulty. Často docházel do ústavu, třeba jen na krátké návštěvy. Hlavně v době, kdy ještě pracoval v ústavu docent Milan Hadravský, po celá léta jeho nejbližší spolupracovník. A proto jej zažili a znali i mnozí mladší. A tak jsme jej asi všichni brali pořád za svého a on nás asi taky. Proto jsme mu třeba k jeho 90. narozeninám uspořádali na ústavu komorní setkání, které se setkalo s velmi dobrým ohlasem a od té doby jsme každý rok totéž při příležitost narozenin pana profesora zopakovali.

Naposled tomu bylo letos koncem března. A hlavní zážitek z tohoto i předchozích setkání s panem profesorem? Jeho naprosto impozantní duševní svěžest i s cedulkou 99. Jen se tiše krčím v koutku a závidím.

Jiří Beneš

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ Lektor/Lektorka Ústavu Biofyziky LFP

UKLFP/ 400472 /2022-9 OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Dne 19. 9. 2022 se uskutečnilo [...]

3. říjen 2022 1

Výběrová řízení
VŘ Anatomie

V Plzni dne/ In Pilsen on:  20.09.2022 Reg. Nr. UKLFP/476118/2022 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, [...]

20. září 2022

Výběrová řízení
VŘ Klinika zobrazovacích metod

V Plzni dne 20.09.2022 UKLFP/476131/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

20. září 2022

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém