15. září 2022 2827 sou

Otázky a odpovědi - studenti / FAQ - students

1. Některým studentům zůstali na kartách peníze v rámci vloženého kreditu do původní menzy. Jakým způsobem tyhle peníze dostanou studenti zpátky? 

Vložené prostředky budou převedeny na nové účty studentů v rámci nové fakultní menzy. Na procesu se pracuje a studenti budou informováni, jakmile se podaří dořešit veškeré procesy s tím spojené. V tuto chvíli je nutné si kredit standardně dobít.

2. Na kolik dotovaných jídel denně má student nárok?

Studenti mají nárok na dvě dotovaná jídla denně.

3. Kde a jakým způsobem bude možné zjistit, kolik student v daném měsíci již utratil?

Informace je dostupná v systému ISKAM4. Informace lze dohledat na odkazu menza.lfp.cuni.cz. Po přihlášení přes CAS se studentovi objeví klientský účet, kde v hlavním kontu uvidí veškerou útratu.

4. Jsem studentem UK nebo ZČU v Plzni. Mám i já nárok na dotované jídlo v Menze LFP?

Ano, nárok na dotované jídlo mají i studenti jiných fakult a univerzit. Pouze je nutné před prvním odběrem zaregistrovat ISIC/JIS kartu na pokladně Menzy LFP a dobít si poté kredit.

_____________________________________________________

1. Some students have money left on their cards as part of their original canteen credit. How do students get this money back? 

The deposited funds will be transferred to new student accounts within the new faculty cafeteria. The process is being worked on and students will be notified as soon as all the processes associated with this can be finalized. At this time, credit must be recharged by default.

2. How many subsidized meals per day is a student eligible for?

Students are eligible for two subsidized meals per day.

3. Where and how will it be possible to find out how much a student has already spent in a given month?

The information is available in the ISKAM4 system. The information can be found at the link menza.lfp.cuni.cz. After logging in via CAS, the student will be presented with a client account where they will see all the spending in the main account.

4. I am a student of Charles University or ZČU in Pilsen. Am I also entitled to subsidized meals at the LFP Canteen?

Yes, students of other faculties and universities are also eligible for subsidised meals. It is only necessary to register your ISIC/JIS card at the LFP Canteen cash desk and then top up your credit before the first meal.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém