16. září 2022 379 hor

Vyhlášení 20. kola GA UK

Opatřením rektora č. 25/2022 bylo vyhlášeno 20. kolo soutěže GA UK.

Prostřednictvím aplikace UK lze po přihlášení podávat přihlášky nových projektů, žádosti o pokračování projektů i závěrečné zprávy o dosažených výsledcích ukončených grantových projektů, počínaje dnem 3. 10. 2022.

Přihlášku grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu. Žadatel může podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele; může být členem více řešitelských týmů nebo být uveden na více přihláškách, avšak dohromady u nejvýše tří projektů.

Lhůta pro podávání přihlášek nových projektů je na LF UK v Plzni stanovena 7. 11. 2022 (viz Oběžník děkana č. 2/2022)

Termínový kalendář soutěže - 20. kolo (2023)

- fakultní termín pro podání nové přihlášky je 7. 11. 2022

- fakultní termín pro podání žádostí o pokračování je 19. 1. 2023

- fakultní termín pro podání závěrečných zpráv je 10. 4. 2023

Výše doplňkových nákladů pro 19. kolo soutěže GA UK činí 15%.

 V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 7. 10. 2022!!

 Následně obdrží všichni zájemci podrobné informace k podávání přihlášek i k práci v aplikaci UK.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém