30. září 2022 586 kri

Vyhlášení voleb do Akademického senátu LFP na 31.10. a 1.11.2022

Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.,

předseda Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni

vyhlašuje za Lékařskou fakultu v Plzni

 volby

do Akademického senátu Lékařské fakulty v Plzni

v elektronické formě

na 31.10.  a 1.11. 2022

 

Volby proběhnou online hlasováním na odkaze https://volby.is.cuni.cz, kam se přihlásíte svým účtem CAS.

Po oznámení kandidátů až do vlastního spuštění voleb najdete volební hlasování na záložce „Naplánované“, v době voleb již bude k dispozici hned na úvodní stránce na záložce "Aktuální."

Písemné návrhy na kandidáty se odevzdávají do 24. 10. 2022 do 16:00 do sekretariátu  Ústavu jazyků, alej Svobody 76, 301 00 Plzeň nebo v naskenované podobě na email: alena.hola@lfp.cuni.cz (současně odeslat originál do sekretariátu Ústavu jazyků) - formulář pro návrh kandidáta naleznete v příloze.

Návrh musí obsahovat: jméno a příjmení kandidáta, pracoviště (u studentů ročník a směr studia), jména a podpisy 5 navrhovatelů, souhlas kandidáta s kandidaturou.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na stránkách Lékařské fakulty nejdéle 2 dny před volbami. 

 

V Plzni 22. 9. 2022

                   

                                                                 doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.

                                                                        předseda AS LF UK v Plzni  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud budete mít s přihlášením do volebního prostředí problém či si své heslo nepamatujete, zkuste si je nejprve sami nastavit dle návodu http://www.lfp.cuni.cz/download/soubor/9213-nastaveni-hesla-pro-cas.html . Jestliže i nadále budete mít s přihlášením potíže, kontaktujte metodika IS ing. Lenku Křikavovou (lenka.krikavova@lfp.cuni.cz, tel.: 606690313), studenti Studijní oddělení.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém