19. říjen 2022 222 cer

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv MŠMT pro akademický rok 2023/2024 – Rozpis kvót

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce stipendijních pobytů v zahraničí pro studenty a akademické pracovníky Univerzity Karlovy, které se uskuteční na základě rozpisu kvót mezinárodních smluv MŠMT.

Obecné informace k rozpisu kvót naleznete zde:

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty

https://cuni.cz/UK-8469.html

Nabídka stipendií není specifikována na konkrétní vysoké školy v zahraničí. Předpokládá se, že si uchazeči sami vyhledají kontakty, o které mají zájem. Doporučuje se, aby v době podání přihlášky už měli uchazeči navázán kontakt s příslušným pracovištěm v zahraničí.

Stipendia jsou určena pro řádné studenty Univerzity Karlovy. Vybraní uchazeči by jimi tudíž měli zůstat i během svého stipendijního pobytu v zahraničí.

Zájemci musí předložit následující doklady: 

  1. Přihlášku potvrzenou fakultou (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia)
  2. Studijní záměr
  3. Studijní průměr

Vzhledem k zavedení elektronické evidence podání Návrhu na vyslání si uchazeči příslušný formulář vyplní elektronicky na uvedené internetové stránce: http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/

Vyplněné přihlášky a další doklady je třeba zaslat elektronicky na Oddělení zahraničních styků LF UK v Plzni (internationaloffice@lfp.cuni.cz) do níže uvedených termínů:

Do 21. 11. 2022: Egypt, Severní Makedonie, Švédsko, Slovinsko, Chorvatsko

Do 5. 12. 2022: Čína

Do 6. 2. 2023: Slovensko

U letních škol do Chorvatska, Slovinska a Švédska neproplácí MŠMT cestovné.

Počet míst pro UK na stipendijní pobyty naleznete v této tabulce, pokud v kolonce UK Praha rozkliknete jednotlivé země:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-09/Rozpis%20kv%C3%B3t%20pro%20akademick%C3%BD%20rok%202023_2024.pdf

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém