27. říjen 2022 3145 cyp

1. 11. 2022 startuje přihlašování na Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Přípravný kurz pro uchazeče o studium Všeobecného a Zubního lékařství

Přípravný kurz bude realizován distanční formou dle přiloženého rozpisu. Z těchto přednášek následně bude účastníkům kurzu dostupný záznam. Před vlastní přednáškou obdrží účastník elektronicky podklady k přednášeným tématům (např. prezentace).

Uchazeči se přihlašují do kurzu elektronicky  v sekci pro uchazeče, elektronická přihláška je k dispozici od 1. 11. 2022, cena kurzu je 8.000 Kč. Platba se provádí výhradně elektronicky, platební údaje získá uchazeč po přihlášení do kurzu.

Je možné se přihlásit také jen na jednotlivé předměty, cena kurzu pro jeden předmět činí 3000 Kč. Po uhrazení poplatku obdrží přístupové údaje ke zvolenému kurzu v Elektronickém vzdělávacím systému MOODLE.

Kromě tištěných modelových otázek pro uchazeče o studium, které lze objednat v E-shopu fakulty, je možné si objednat elektronické modelové otázky s klíčovými slovy. Výhodou této verze je možnost vyzkoušení si vlastního testu tak, jak bude uchazeči podán u přijímací zkoušky. Samozřejmostí je automatické vyhodnocení testu, testy je možné zkoušet opakovaně, testové otázky se generují náhodně z baterie modelových otázek. Cena elektronických modelových otázek je 1000 Kč. Přihlášky jsou k dispozici zde

CHEMIE od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
4. 2.
25. 2.
4. 3.
BIOLOGIE od 8,00 – 12,00 hod., 13,00 – 16,00 hod.
18. 3.
1. 4.
2. 4.
15. 4.

FYZIKA od 9,00 – 13,00 hod., 14,00 – 17,00 hod.
22. 4.
29. 4.
13. 5.

Tematický plán – CHEMIE

 • Obecná a anorganická chemie
 • Atom a jeho stavba; elektronový obal a atomové orbitaly; chemická vazba; chemické názvosloví; chemické výpočty (látkové množství, koncentrace, vzájemná ekvivalence); teorie kyselin a zásad, pH a pufry.
 • Organická chemie
 • Alifatické, cyklické a aromatické uhlovodíky; deriváty uhlovodíků (alkoholy, aldehydy, ketony, karboxylové kyseliny, fenoly, chinony); heterocykly (pyrrol, indol, imidazol, pyridin, pyrimidin, purin, thiazol, pterin);  monosacharidy (glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa); disacharidy (sacharosa, laktosa, maltosa) a polysacharidy (škrob, celulosa, glykogen); mastné kyseliny a tuky; cholesterol a steroidní hormony, lipoproteiny.
 • Biochemie
 • Aminokyseliny a bílkoviny; energetický metabolismus; enzymy a jejich funkce; dýchací řetězec; degradace bílkovin, sacharidů a tuků; nukleotidy, struktura a funkce DNA, RNA.

Tematický plán – BIOLOGIE

 • Obecná biologie buňky:
  chemické složení živých soustav, biopolymery, základní buněčné metabolismy nebuněčné formy života, struktura a funkce buněk – prokaryota, eukaryota organely, buněčný transport, cytoskelet…buněčný cyklus, jaderné dělení, replikace DNA
 • Genetika:
  genová exprese (transkripce, translace, úpravy), mutace; cytologické základy dědičnosti základní genetické pojmy, Mendelovy zákony, základy populační genetiky, dědičnost kvantitativních znaků, genová vazba; dědičnost člověka, krevní skupiny, geneticky podmíněné choroby a syndromy
 • Biologie člověka - somatologie (tkáně a orgány člověka a jejich funkce):
  funkční morfologie tkání, pohybový systém, přehled svalů těla, krev a systém krevního oběhu, systém dýchání, systém trávicí, termoregulace, močový a pohlavní systém, řízení činnosti organismu, látkové řízení, nervové řízení činnosti organismu, nervový systém, kožní systém…

Tematický plán – FYZIKA

 • Jednotky a veličiny, SI soustava
 • Mechanika tuhých těles
 • Mechanika kapalin a plynů
 • Termika
 • Elektřina a magnetismus
 • Vlnění a akustika
 • Optika
 • Radioaktivita, ionizující záření

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém