1. listopad 2022 564 cyp

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na prodej vybraných nemovitosti v Plzni

Aktuální informace:

Elektronická aukce plzeňských nemovitostí Univerzity Karlovy – budovy bývalého děkanátu lékařské fakulty v Husově ulici a Procháskova ústavu a Pavlovova ústavu na Lochotíně – se uskuteční v pozdějším termínu, než kterým byl původně avizovaný 29. listopad. V první vlně v polovině prosince proběhne aukce budovy děkanátu. Na doporučení týmu Infrastrukturního poradenství České spořitelny a společnosti IET, jejichž manažeři celou transakci pro univerzitu zajišťují, vyzvala Lékařská fakulta v Plzni zájemce, kteří se do aukce přihlásili, k doplnění některých bodů předložené dokumentace. U Pavlovova a Procháskova ústavu se na základě obdržené zpětné vazby od potenciálních investorů nyní diskutuje o určitém přehodnocení některých podmínek prodejního procesu. Druhé kolo plánuje Univerzita Karlova vyhlásit na začátku příštího roku.

Původní zpráva:

Nové Univerzitní medicínské centrum na Lochotíně, jehož  výstavba byla zahájena již v roce 2012, plně nahradí dosavadní, pro výuku již nevyhovující, prostory Lékařské fakulty v Plzni, které byly rozptýlené v různých částech města. Univerzita Karlova se proto rozhodla nabídnout k prodeji vybrané nemovitosti v Plzni, a to na základě výsledku výběrového řízení. Výzvy k výběrovým řízením na prodej daných nemovitostí budou zveřejněny 1. 11. 2022 na úředních deskách v sekcích výběrová řízení na prodej nemovitostí ve veřejných částech webových stránek Lékařské fakulty v Plzni a Univerzity Karlovy.

K prodeji jsou určeny tři budovy, a to konkrétně budova děkanátu Lékařské fakulty v Plzni v Husově ulici, Pavlovův ústav v Lidické ulici a Procháskův ústav nacházející se naproti němu v ulici Karlovarské. Historické budovy Procháskova a Pavlovova ústavu leží v památkové zóně Plzeň-Lochotín a díky své jedinečné architektuře jsou samy též nemovitou kulturní památkou.

Jednotlivé nemovitosti Univerzity Karlovy se prodávají odděleně formou elektronických aukcí, které se budou konat paralelně 29. listopadu 2022. Novým vlastníkem budov se stane účastník, který za danou nemovitost nabídne v průběhu konkrétní elektronické aukce nejvyšší nabídkovou cenu.

Pro zájemce je v současnosti připraven dataroom obsahující jak dostupnou dokumentaci k jednotlivým areálům, tak i kompletní transakční dokumentaci. Univerzita Karlova je zároveň připravena zájemcům poskytnout osobní prohlídku nemovitostí nejpozději do 18. listopadu 2022.

Poradenský tým je složen z manažerů Infrastrukturního poradenství České spořitelny, a.s. Elektronická aukce bude zajištěna ve spolupráci s realitní kanceláří I.E.T. Reality. Případní zájemci se mohou  obracet na projektovou manažerku a hlavní kontaktní osobu paní Mariannu Gregorovičovou z útvaru Infrastrukturního poradenství České spořitelny (mgregorovicova@csas.cz, tel.: 705 675 263).

 

Těšíme se na Váš zájem a společnou diskusi.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém