7. listopad 2022 162 hor

Minigranty na podporu projektů 4EU+ v roce 2023

Finanční podporu lze využít k podpoře výzkumných i výzkumně-vzdělávacích (research-based education) projektů, včetně podpory výzkumu, cestovného, zorganizování konference/workshopu či přípravného projektového setkání, podpory výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží v rámci výzkumných či výzkumně-vzdělávacích týmů, vytváření společných materiálů podporujících virtuální mobilitu nebo jako finanční podporu pro zapojené osoby v přípravě projektu. Z přidělené podpory nesmí být hrazeno občerstvení a investice.

Pravidla podávání žádostí:

 • Žadatel o finanční podporu musí být zaměstnancem UK s úvazkem minimálně 0,5.
 • Maximální možná částka, o kterou lze žádat, je 300 tis. Kč.
 • Do navrhovaného projektu se musí vedle hlavního řešitele na UK zapojit minimálně dva z šesti možných partnerů ve 4EU+.
 • Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+.
 • Projektové týmy, které podporu ve formě minigrantu již obdrželi třikrát, nejsou způsobilé k dalšímu financování.

Důležité termíny:

Termín pro zaslání Žádosti o podání projektu na projektové oddělení - 1.12.2022

termín pro odeslání žádosti na RUK - 6. 1. 2023

Žádost musí obsahovat:

 • Zapojené univerzity a řešitele (spolupráce může být stávající i nová, ale s již domluvenými partnery)
 • Anotaci a očekávané výsledky projektu
 • Cíl projektu
 • Krátké zdůvodnění souladu projektu s Mission Statement 4EU+
 • Požadovaný rozpočet s jeho stručným odůvodněním
 • Další dlouhodobé zamýšlené financování projektu
 • Písemné vyjádření zájmu o spolupráci od zahraničních pracovišť podepsané řešitelem a vedoucím příslušného pracoviště.

Žádost se podává elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webu Evropského centra: https://ec.cuni.cz/EC-155.html.

Čerpání udělené finanční podpory musí být ukončeno k 30. 11. 2023.

Kompletní informace najdete na tomto odkazu: https://cuni.cz/UK-12245.html

 

Parelelně je vypsána výzva na 4EU+ studentské minigranty s maximální možnou výší financování 150 000 Kč.

 

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém