24. listopad 2022 556 cyp

Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy navštívil portugalský velvyslanec

7. listopadu 2022 navštívil Lékařskou fakultu v Plzni Univerzity Karlovy portugalský velvyslanec J. E. Luís de Almeida Sampaio, konzul José Riço, atašé pro vzdělávání a kulturu Gilda Machado, zástupce velvyslanectví Portugalska pro Plzeňský a Jihočeský kraj António Laurel a budoucí honorární konzul Portugalska v Plzeňském kraji JUDr. Jaroslav Svejkovský.

Na půdě nového kampusu v plzeňské aleji Svobody se delegace setkala se zástupci lékařské fakulty, mezi nimiž byli proděkané prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D., prof. MUDr. Dana Müllerová, Ph.D.,

prof. MUDr. Jitka Kuncová, Ph.D., a manažer Biomedicínského centra prof. Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D. Portugalské studenty zastupovala studentka 3. ročníku Všeobecného lékařství Bárbara Ribeiro Paiva.

Návštěva začala neformálním setkáním delegace s portugalskými studenty. Po debatě se studenty následovalo jednání s představiteli lékařské fakulty o stávajícím rozsahu spolupráce mezi českou a portugalskou stranou, v jehož rámci se probíraly aktuální stav magisterského studijního programu v češtině a angličtině, výměnné pobyty v rámci programu ERASMUS a možnosti vědeckých stáží akademických pracovníků. 

Závěrem programu byla prohlídka nového kampusu včetně experimentálního zázemí. Setkání proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a hosté byli natolik ohromeni novými prostory, že se zdrželi déle, než bylo původně plánováno. Jednání bylo zakončeno diskuzí o možnostech další spolupráce mezi významnými portugalskými univerzitami a Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy.

Fotografie z návštěvy jsou k nahlédnutí ve fotogalerii

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém