21. únor 2023 655 tyk

Informace k atestační zkoušce z chirurgie 14.-16.11.2023

Atestační operace:

VP 2019 - dle věstníku MZ 2019 - povinný (zkušební) operační výkon – bude vykonán v rámci povinné týdenní operační stáže absolvované na chirurgickém pracovišti ve fakultní nemocnici za účasti 1 člena atestační komise, doporučena je i účast školitele; o průběhu atestační operace vyhotoví garant specializačního vzdělávání oboru chirurgie a člen atestační komise písemný záznam s hodnocením. 

Lékaři, kteří přistupují k atestační zkoušce dle VP 2019, vykonají praktickou část atestační zkoušky - operaci v souladu s věstníkem 2019 v době operační stáže. Originál protokolu přiloží  k přihlášce k atestaci.  ( Dle platného věstníku 2019 - Operace je podmínkou přihlášení k atestační zkoušce.)

VP 2005-2015 - v souladu s Vyhláškou 282/2019 Sb. - § 12 Teoretická část atestační zkoušky (1) K teoretické části atestační zkoušky přistupuje uchazeč nejpozději do 60 kalendářních dnů od složení praktické části atestační zkoušky, pokud je praktická část součástí atestační zkoušky.

Lékaři, kteří přistupují k atestační zkoušce dle VP 2015 a starších vykonají praktickou část atestační zkoušky - operaci v souladu s Vyhláškou 282/2019 Sb. - § 12 odstavec 1 v době mezi přihlášení k atestační zkoušce a termínem atestační zkoušky. Originál protokolu zašlou až po vykonání PČ AZ. ( Dle platných věstníků 2015 a starších - Operace je součástí atestační zkoušky.)

 

Traumatologický posudek:

Povinnost traumatologického posudku zůstává pro všechny VP. Posudek se zasílá spolu s přihláškou k AZ. Posudek lékař vypracuje jakýkoliv z vlastního pracoviště.

 

Atestační práce:

Atestační práce jako podmínka přihlášení k AZ se zasílá nejpozději spolu s přihláškou  k AZ a to ve dvou výtiscích + elektronicky. Jako náhradu písemné atestační práce bych doporučoval uznat článek v recenzovaném časopisu, je-li adept prvním autorem.

Téma si atestant vybere se svým školitelem, již není potřeba zasílat ke kontrole.

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém