7. březen 2023 249 cyp

Zveme vás na festival Týden mozku v Plzni

Týden mozku je festival nejnovějších objevů a trendů ve výzkumu mozku a neurovědách, který je součástí Brain Awareness Week (BAW) – celosvětové kampaně na zvýšení povědomí veřejnosti o úspěších a přínosech výzkumu mozku. Tradici Týdne mozku v České republice inicioval a založil český neurovědec profesor Josef Syka v roce 1998. Všechny akce festivalu jsou přístupné zdarma. Těšit se můžete na známé tváře.

Akce se koná 15. 3. 2023 v SVK PK ve Smetanových sadech 2, Plzeň od 17:00. Vstupné je zdarma. 

MUDr. Karel Ježek, Ph.D.
Mozek, paměť a neurální reprezentace okolního světa
Svět okolo nás je velmi komplexní a jeho mentální uchopení a interakce s ním je klíčová pro přežití jedince i druhu. Nervový systém přijímá
a analyzuje mnoho smyslových vjemů současně, ukládá podstatné informace ve specializovaných neuronových sítích a při vybavování
vzpomínek pak vše související integruje ve smysluplný celek. Jaké druhy paměti vlastně máme - od těch společných s bezobratlými, až k jiným,
o nichž se domníváme, že jsou vyhrazené pouze nám? Jak jsou aspekty okolního světa reprezentovány na úrovni jednotlivých neuronů, jejich
populací i funkčních okruhů? Přednáška bude zaměřena na organizaci paměti formou neurálních reprezentací- od elementárních v senzorickém
systému k vysoce komplexním jako je reprezentace prostoru v hipokampu či chápání činnosti jiných subjektů v zrcadlovém systému mozku.
Diskutovány budou též nové experimentální metody studia mozku a možnosti ovlivnění jeho činnosti. 

MUDr. Karel Blahna, Ph.D.
Vzpomínky, mapy a sny:
Povídání o paměti a dialogu mezi neurony, když bdíme nebo sníme
Ve spánku prožijeme přibližně jednu třetinu našeho života. Z určitého úhlu pohledu se tato doba může zdát neužitečná a promarněná.
Současné poznání však ukazuje na vysoký stupeň aktivity některých mozkových struktur během spánku. Tato aktivita reflektuje nedávno prožité
události a vzpomínky, jež se neustále přetvářejí do nových kontextů. Existuje však celá řada dalších ne zcela zodpovězených otázek. Jaká je
struktura spánku u ostatních živočichů? Co se děje v mozku během snění? Liší se spánek zdravých lidí od těch, kteří trpí duševními chorobami?

RNDr. Dana Jelínková, Ph.D.
Biologické hodiny v mozku, melatonin a naše zdraví
Co jsou biologické hodiny, jak řídí časový plán pochodů uvnitř organismu a fungují tyto hodiny vždy přesně, nebo je třeba je seřizovat?
Proč se melatoninu říká „hormon mládí“ a co negativně ovlivňuje jeho tvorbu v našem těle? A také o civilizačních nemocech, které jsou úzce
spjaty s nedostatkem melatoninu a poruchou funkce biologických hodin, jako například poruchy spánku, deprese, cukrovka 2. typu a některá
nádorová onemocnění.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém