23. květen 2023 935 cyp

Přijímací zkoušky na fakultu dne 6. června: parkování bude omezeno!

Dne 6. 6. 2023 se v prostorách fakulty na adrese alej Svobody 76 konají přijímací zkoušky ke studiu. Očekáváme velký nápor při příchodu a příjezdu uchazečů, kterých je 3000.

Venkovní parkoviště nebude možné v tento den využít. Pokud zaměstnanci nebo studenti přijedou vozem, bude nutné jej zaparkovat v podzemních garážích.

Pro příjezd na přijímací zkoušky doporčujeme městskou hromadnou dopravou, a to tramvaj č. 1 (z centra směr Bolevec) na zastávku Lékařská fakulta nebo U Gery.

V místě přijímacích zkoušek bude v nejvytíženějších časech (7–8 hodin a 11–12 hodin) řídit dopravu Policie ČR ve spolupráci s Městskou policií, přičemž prioritou bude průjezd vozidel RZS do fakultní nemocnice. Příjezd pro účastníky přijímacích zkoušek je po aleji Svobody, odbočkou k lékařské fakultě. Na místě nebude možné delší parkování, motorovým vozidlům bude umožněn pouze průjezd parkovištěm před budovou se zastavením k případnému výstupu uchazečů a odjezd mimo areál (tzv. režim „kiss and ride“, K+R). Toto platí po celý den. Odjezd bude ve zmíněných kritických časech možný pouze přes kruhový objezd u Fakultní nemocnice Plzeň. Viz přiloženou mapku. Na ní je také zelenou šipkou vyznačen možný dojezd k místům, kde lze poblíž fakulty zaparkovat. Modrá tečkovaná čára značí příchod pěších buď z parkoviště, nebo od tramvajové zastávky Lékařská fakulta. Příchod pěších od zastávky U Gery je po aleji Svobody.

Na místě se budou pohybovat naši studenti – organizátoři, kteří budou nápomocni při hledání správné učebny či posluchárny. Přesto velmi doporučujeme uchazečům, aby počítali s dostatečnou časovou rezervou na cestu – pozdní příchod do učeben není možný.

Věříme, že při dodržení těchto opatření proběhne den přijímacích zkoušek hladce. Uchazečům přejeme mnoho štěstí, studentům, zaměstnancům i dalším návštěvníkům areálu LFP děkujeme za trpělivost!

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém