6. červen 2023 1693 cyp

Přijímací zkoušky na LFP: děkujeme!

V úterý 6. června 2023 se na naší fakultě konaly přijímací zkoušky pro studium v českém jazyce, poprvé v novém kampusu v Plzni na Lochotíně, s počtem téměř 3000 podaných přihlášek a ze strany fakulty v napjatém očekávání, jak se tento nápor podaří zvládnout. Chtěli bychom na tomto místě poděkovat všem, kteří se do přípravy přijímacích zkoušek jakkoli zapojili a podpořili jejich hladký průběh – uchazečům a jejich doprovodu za ukázněnost při příjezdu a odjezdu, zaměstnancům fakulty za trpělivost s omezeními, studentům za účinnou výpomoc s organizací, zaměstnancům přímo zapojeným do přijímacích zkoušek za precizní administrativní, organizační i technickou přípravu a za efektivní součinnost v průběhu celého dne. Děkujeme též dopravní a městské policii, jejichž příslušníci se postarali o zvládnutí dopravní situace v okolí kampusu. Výsledek této obávané „zatěžkávací zkoušky“ – nasměrování více než dvou tisíc zájemců o studium do správných místností, vytvoření co nejvíce komfortního prostředí pro jejich výkon při psaní testů a obstarání veškeré logistiky s tím spojené, a to v jednom dni na jednom místě – neváháme označit za úspěch, na němž jste se všichni podíleli. Ještě jednou děkujeme!

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém