9. červen 2023 906 cyp

Informace pro studenty – prodlužování zkouškového období

Z důvodu množících se dotazů týkajících se prodlužování zkouškového období v tomto akademickém roce děkan fakulty prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D. oznamuje všem studentům, že se zkouškové období prodlužovat nebude.

Zkoušky je možné skládat do 15. 9. 2023, po tomto datu již nebudou vypisovány žádné termíny na zkoušky.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém