17. červenec 2023 386 cyp

Pozvánka na výstavu: výzkum LFP mezi rozvojovými projekty ITI

Setkali jste se někdy se zkratkou ITI? Tzv. Integrované teritoriální investice zlepšují životní podmínky obyvatel v dotčeném teritoriu, propojují v něm infrastrukturu, hospodářský rozvoj, životní prostředí, sociální aspekty a další faktory, které dané území – v našem případě Plzeňský kraj – ovlivňují. Financování těchto investic pochází ze státního rozpočtu, fondů Evropské unie, místních rozpočtů, soukromých investic a dalších zdrojů. Finanční prostředky jsou alokovány na základě projektových návrhů. O jejich poskytnutí rozhoduje výběrová komise složená z představitelů města Plzně, Plzeňského kraje, místních samospráv a dalších subjektů.

Jedním z projektů, podpořených v našem kraji z ITI, je „Aplikace moderních technologií v medicíně a průmyslu“ (AMTMI). Výzkumníci v něm vyvíjejí matematické a počítačové modely tkání a biologických tekutin. Tímto způsobem se zkoumají procesy jako perfúze a regenerace tkání, hemodynamika cév, biomechanika kostní tkáně a interakce s léčbou. Cílem je posílit personalizovanou medicínu – predikovat následky léčby a chirurgických zásahů (např. resekce jater) nebo vývoj rehabilitačních pomůcek na míru a cvičebních terapií k urychlení léčby.

Více o projektu AMTMI, na němž vědci z LFP spolupracují z týmem ZČU, se v těchto dnech můžete dozvědět na výstavě „Tvoříme budoucnost! Integrované teritoriální investice Plzeňské aglomerace“ ve Smetanových sadech v Plzni. Na panelech před Studijní a vědeckou knihovnou PK si informace o tomto i dalších projektech ITI v plzeňské aglomeraci můžete přečíst ještě do konce července.

https://lfp.cuni.cz/clanek/4106-aplikace-modernich-technologii-v-medicine-a-prumyslu.html

 

https://www.iti-plzen.cz/post/venkovni-vystava-ve-smetanovych-sadech-v-plzni-mapuje-jak-iti-rozviji-plzenskou