22. srpen 2023 329 sta

Zápisy do 1. ročníku doktorského studia 2023/2024

Zápisy do 1. ročníku doktorských studijních programů se budou konat na oddělení vědy a výzkumu LFP (děkanát, 2. NP) v následujících dnech:

18. 9. 2023, 8:00 –15:00

19. 9. 2023, 8:00 –15:00

25. 9. 2023, 8:00 - 13:00

26. 9. 2023, 8:00 - 13:00

 

V případě, že termín časově nevyhovuje, je možné domluvit se na individuálním termínu – barbora.stachova@lfp.cuni.cz, tel. 377 593 467.

 

Potřebné dokumenty a údaje:

- ověřenou kopii diplomu (VŠ vzdělání) - pokud nebyla doložena již dříve k přihlášce

- číslo účtu (u prezenčních studentů)

- názvy dvou průběžných (odborných) zkoušek – nutno domluvit se školitelem, vztahují se k tématu disertační práce, jsou následně součástí individuálního studijního plánu.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém