1. září 2023 3534 bur

Zpráva o přijímacím řízení

Zpráva o přijímacím řízení pro akademický rok 2023/24

Písemné přijímací zkoušky do studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v českém jazyce se konaly v jednom řádném termínu 6. 6. 2023 a v náhradním termínu 29. 6. 2023.

Přijímací zkoušky se konaly pouze formou písemného testu z fyziky, chemie a biologie (z každého předmětu 25 otázek) a byly jednokolové, maximální počet bodů z testu byl 75. Za každou správnou odpověď získal uchazeč jeden bod, v každé otázce byla pouze jedna odpověď správná.

Po vyhodnocení testů bylo stanoveno pořadí uchazečů podle počtu bodů, fakulta nezohledňuje prospěch ze střední školy ani jiné středoškolské aktivity, olympiády, atd.

V letošním roce bylo přihlášeno na studijní program Všeobecné lékařství 2045 uchazečů, z nichž bylo 275 přijato s upuštěním od přijímací zkoušky a 387 přijato na základě přijímací zkoušky, zapsalo se 360 uchazečů.

Na studijní program Zubní lékařství bylo přihlášeno 915 uchazečů, z nichž bylo 72 přijato, zapsalo se 59 uchazečů. 

Přijímací zkoušky do studijních programů Všeobecné lékařství a Zubní lékařství v anglickém jazyce se konaly prezenčně v následujících termínech:

24. 5. Tel Aviv, 1. 6. Plzeň, 3. 6. Řím, 9. 6. Regensburg, 10. 6. Norimberk, 22. 6. Plzeň, 11. 6. Lisabon, 24. 6. Goteborg, 29. 6. Lisabon, 29. 6. Plzeň, 6. 7. Tel Aviv, 14. 7. Vídeň, 22. 7. Athény, 24. 8. Regensburg, 28. 8. Lisabon, 31. 8. Vídeň, 31. 8. Plzeň, 2. 9. Norimberg, 8. 9. Řím

V letošním roce bylo přihlášeno na studijní program Všeobecné lékařství 247 uchazečů, z nichž bylo 127 přijato.

Na studijní program Zubní lékařství bylo přihlášeno 57 uchazečů, z nichž bylo 29 přijato.

Vzorové testy z Biologie, Chemie a Fyziky se správným řešením jsou ke stažení pod článkem.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém