15. září 2023 810 cyp

Dne 8. 9. 2023 zemřel pan prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc., emeritní profesor Lékařské fakulty v Plzni.

Dne 8. 9. 2023 zemřel pan prof. MUDr. Pavel Sobotka, DrSc., emeritní profesor Lékařské fakulty v Plzni. Desítky let pracoval v Ústavu patologické fyziologie, kde studoval důsledky dlouhodobé normotermní úplné ischémie mozku, věnoval se problematice experimentální epileptogeneze a fenylketonurie. V letech 1971 až 1990 ústav vedl. Působil také dlouhá léta v ediční komisi, vědecké radě a byl proděkanem fakulty. Čest jeho památce.