27. září 2023 301 cyp

Pozvánka na přednášky dvou významných osobností

U příležitosti 5.výročí vzniku Kardiologické kliniky FN a LF UK v Plzni a 25 let intervenční kardiologie v lochotínském areálu Fakultní nemocnice přijali pozvání dva významní hosté.

Dovolujeme si Vás proto pozvat do přednáškové auly ORAK v pondělí 9.října 2023, kde od 14,00 do 15,30 vystoupí nejvýznamnější japonský intervenční kardiolog Prof. Shigeru Saito a děkan 3.LF UK v Praze Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., kromě mnoha dalších ocenění držitel zlaté medaile Evropské kardiologické společnosti, které byl v minulosti viceprezidentem. Dále byl předsedou České kardiologické společnosti a je nadále vedoucím lékařem Kardiocentra ve FN Královské Vinohrady v Praze. Jeho přednáška nese název:
„Similarities and differences between interventional treatment of myocardial infarction and stroke“.

Prof. Shigeru Saito je mj. držitelem evropské ceny EAPCI Ethica Award z Euro PCR 2015 a americké ceny Master Operator Award (Prize Honors Excellence and Innovation in Interventional Cardiovascular Medicine) z TCT 2019, tedy dvou hlavních světových intervenčních kongresů. Název jeho přednášky bude: „ History, present and future of Japanese interventions“.

Bude nám velkou ctí se s Vámi společně setkat při této mimořádné příležitosti. Součástí setkání bude i malé občerstvení.

 

za Kardiologickou kliniku 
Prof. MUDr. Richard Rokyta, Ph.D.
Prof. MUDr. Ivo Bernat, Ph.D

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém