15. listopad 2023 506 cyp

Vizuální identita LFP UK

Seznamte se s novou vizuální podobou LFP UK. Nově přijatá koncepce představuje novou barevnost, propagační logo fakulty i jednotlivých ústavů, grafické prvky, typy písma a další.
Jde o velký krok v prezentaci fakulty v tiskovém a digitálním prostředí. Cílem je vizuální propojení fakulty a jejích součástí, a to jak vzájemné, tak směrem k Univerzitě Karlově.

Nové logo je záměrně označováno jako „propagační,“ neboť slouží primárně k oslovení uchazečů o studium. Tradiční fakultní pečeť bude i nadále využívána zejména v oficiální a odborné komunikaci. Po vzoru Univerzity Karlovy přebrala pečeť kardinálskou červenou barvu. Pravidla pro aplikaci vizuální identity upravuje Opatření děkana.

S celou koncepcí se můžete seznámit na webu www.medicinasrdcem.cz.

KDE NAJDETE POTŘEBNÉ PODKLADY?

 1. BRAND MANUÁL: Obsahuje pravidla pro aplikaci vizuální identity. Najdete zde vždy poslední aktualizovanou verzi.

 2. LOGA KE STAŽENÍ: 
  a) Fakultní pečeť v českém a anglickém jazyce
  b) Ikona a propagační logo fakulty v českém a anglickém jazyce (pro získání se přihlašte svým CAS účtem)
  c) Propagační loga jednotlivých ústavů a fakultních součástí (pro získání se přihlašte svým CAS účtem)

 3. TEMPLATY PRO PREZENTACE a další materiály průběžně doplňujeme. V případě, že potřebujete nějaké další formáty, obraťte se na PR oddělení.

POTŘEBUJETE APLIKOVAT LOGO UK? 

Veškeré informace k nové vizuální identitě UK naleznete na univerzitních stránkách. Fakultní šablony již logem UK disponují. 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

 1. Jaké logo se používá na postery na vědecké konference?
  Jelikož se nejedná o akci zaměřenou na uchazeče o studium, použijte tradiční fakultní znak.
 2. Jaké logo použít na dokumenty interní povahy?
  V případě, kdy se nejedná o propagační materiály fakulty, použijte tradiční fakultní znak.
 3. Jak si stáhnu template prezentace?
  Otevřete si návrh, který chcete stáhnout, klikněte v levém horním rohu na soubor – save as – vytvořit kopii
 4. Jak mohu loga sdílet s třetími stranami?
  V patičce webu najdete nejdůležitější odkazy. Zde klikněte na Media Kit, kde najdete uložený výběr základních variant log a Brand manuál.

 

Budeme rádi, když budete pomáhat šířit tuto novou identitu, například používáním předpřipravených šablon pro prezentace či log jednotlivých ústavů. PR oddělení je připraveno Vám pomoci, pokud byste potřebovali vytvořit další šablony na e-mailu pr@lfp.cuni.cz

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tvorbě nové koncepce, včetně členů kolegia děkana a zástupců studentů.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém