20. listopad 2023 365 cyp

Odboráři LF v Plzni se nepřipojují ke stávce 27. 11. 2023

Stanovisko výboru VOS LF UK v Plzni

Po mnohaletých zkušenostech se symbolickými formami stávek na fakultách, které v žádném ohledu nevedly k potřebným změnám postoje politiků k financování vzdělání v naší zemi, se výbor ZO VOS nepřipojí k organizování protestní stávky na LF v Plzni.


Výbor je přesvědčen, že reálné stávkování, tj. zastavení práce více či méně poškozuje studenty, aniž přináší potřebný veřejný tlak, nezbytný pro změnu postoje veřejnosti a její ochoty vyžadovat po svých volených zástupcích na všech úrovních plnění předvolebních slibů o prioritě vzdělání.


ZO VOS proto podporuje především veřejné protesty a mediální aktivity s cílem ovlivnit postoj veřejnosti. Situaci podle našeho názoru dobře vystihuje výrok ekonoma Daniela Münicha: ..když dojde na reálnou volbu reprezentantů do sněmovny či Senátu, ale i do obecních zastupitelstev, voliči nakonec preferují spotřebu tady a teď. Neberou veřejné investice do vzdělání jako něco, co se jich osobně týká, co by po svých politicích požadovali. Ti to pak ve výsledku ani nenabízejí, protože vědí, že si za to voliče nekoupí...


Negativní postoj naší ZO k organizaci stávky ale neznamená, že ZO VOS, které se pro tuto formu protestu rozhodnou, nemají naši morální podporu. Věříme ale, že veřejné protesty ve snaze přesvědčit občany o tom, že přetrvávající nedostatečná péče politiků o sektor vzdělání negativně ovlivní budoucnost země jsou společenskou prioritou a ČMKOS i náš svaz k tomu najdou cesty.

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém