27. duben 2012 8960 kri

Postup povolení obhajoby disertační práce

Po splnění VŠECH studijních povinností požádá student o povolení obhajoby disertační práce.

Studijními povinnostmi se rozumí: absolvování povinných kurzů, zkoušek, stáží, státní doktorské zkoušky, splnění publikační činnosti, účast na konferencích, atd. (splnění všeho, co je uvedeno v individuálním studijním plánu).

Postup odevzdání disertační práce:
1. Student nahraje disertační práci, abstrakt v českém jazyce a abstrakt v anglickém jazyce ve formátu PDF/A-1a nebo PDF/A-2u do studentského informačního systému (SIS).

Vložení do SIS: "Témata prací" - objeví se název doktorandovy práce, na tu doktorand klikne. Dále "Vložit soubory" - vloží se 3 soubory (řešení práce, abstrakt v ČJ a abstrakt v AJ), přes ikonu s lupou. Dále "odevzdat práci".

2. Generování protokolu o shodě (plagiátorství) trvá cca. 1 týden.
Pokud shoda není vyšší než 10%, může student práci vytisknout (3 výtisky) s autoreferáty (počet dle studijního programu - nutno se na přesný počet zeptat na odd. vědy). Ke shodě se vyjadřuje školitel ve svém posudku.

3. Doručení podkladů na odd. vědy
Tři měsíce před termínem konání obhajoby student přinese vytištěné disertační práce, autofereráty a formulář žádost o povolení obhajoby se všemi přílohami (index, životopis, posudek vedoucího pracoviště, posudek školitele, protokol o plagiátorství - Turnitin, Theses, seznam publikovaných prací, separáty tří publikovaných prací)

Příloha: Seznam publikovaných prací 
- Doktorand předloží seznam publikací, kde je hlavním autorem a spoluautorem
- Publikace budou rozděleny na publikace s IF a publikace v recenzovaných časopisech
- Do seznamu publikací neuvádějte seznam přednášek, ani seznam abstrakt z kongresů ve sbornících!

 

 

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém