14. červen 2011 dvo

Výběrové řízení na obsazení místa - Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa:

 

 

Odborný asistent – Chirurgická klinika LF a FN

k přihlášce je třeba přiložit:

 

-          doklady o VŠ vzdělání

-          odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru

-          profesní životopis

-          přihlášky do výběrového řízení se přijímají do 13. 7. 2011 v osobním oddělení Děkanátu Lékařské fakulty, Husova 3, 30605 Plzeň

 

 

v Plzni dne 13. 6. 2011

ing. Jana Vlnasová, osobní oddělení

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém