19. srpen 2011 dvo

Výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Tajemník – tajemnice LF UK v Plzni

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Tajemník – tajemnice Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni

 

Pracoviště: Děkanát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Husova 3, Plzeň

Datum, od něhož má být místo obsazeno: 1. 11. 2011

 

Kvalifikační a jiné předpoklady:

- morální a právní bezúhonnost

- vysokoškolské vzdělání

- praxe v řídící funkci

- znalost problematiky řízení vysokých škol a souvisejících ekonomických a právních norem

 

Výčet dokladů požadovaných od uchazeče:

- strukturovaný životopis

- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

- čestné prohlášení dle zákona 451/1991 Sb.

 

Lhůta pro podání přihlášek je 30 dnů od zveřejnění vypsání výběrového řízení v deníku Mladá fronta Dnes a přijímá je osobní oddělení děkanátu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

 

Vypsání výběrového řízení bude zveřejněno v hromadném sdělovacím prostředku, a to deníku Mladá fronta Dnes s celostátní působností  dne 23. 8. 2011.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém