30. listopad 2011 dvo

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

Odborný asistent – Gynekologicko porodnická  klinika LFUK a FN

 

k přihlášce je třeba přiložit:

 

-          doklady o VŠ vzdělání

-          doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru

-          profesní životopis

 

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají do 30 dnů po zveřejnění inzerátu ve Zdravotnických novinách, v osobním oddělení Děkanátu Lékařské fakulty, Husova 3, 30605 Plzeň

 

v Plzni dne 24. 11. 2011
ing. Jana Vlnasová, osobní oddělení

 

 

Připojené soubory:

  Rychlé odkazy

  Důležité odkazy

  UNIVERZITA KARLOVA

  Oficiální stránky Univerzity Karlovy

  WHOIS

  Informační systém UK

  STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

  Studijní informační systém